Servisiranje brodskih motora

Adresa: Ivana Zajca 2 ( ORSAN ),  20 000 DUBROVNIK
Tel: 020/435-985
Fax: 020/437-051
E-mail: katica@argosydubrovnik.hr